Common Rail-Diesel

Bij het 'common rail' directe brandstofinspuitsysteem voor dieselmotoren perst een hogedrukpomp de dieselbrandstof in een common rail. De druk in het systeem is, afhankelijk van het soort motor en de bedrijfsomstandigheden, altijd zeer hoog. Daardoor is het mogelijk om het (elektronisch werkende) motormanagement de inspuiting (via elektronisch werkende verstuivers) en dus ook de verbranding te laten regelen.