I-segment

Het i-segment bestaat uit limosines, denk aan een Rolls Royce en een verlengde BMW 7 serie.